Kallelse till Föreningsstämma Töftedalsfiber ekonomisk förening 2024
Välkommen till ordinarie stämma för Töftedalsfiber Ekonomisk förening
Dag och tid: Lördag 8 juni  kl 10:00
Plats: Bästorps Bygdegård
Vi bjuder på fika!

ÅRMÖTESPROTOKOLL 2024

Länk till Dagordning

Länk till Årsredovisning


Kontaktuppgifter till styrelsen
Lennart Clevemarker, ordförande – mail: lennart[@]clevemarker.com  mobil: 0737-47 11 47
Ronny Johansson, Ledamot – mail:  ronny[@]faktorn.se  mobil:  070-976 37 30.
Annica Torgare, sekreterare  – mail: annica.torgare[@]gmail.com mobil: 076-787 93 03
Christan Nilsson, ledamot – mail: christian[@]askog.se  mobil: 070-661 67 02
Susanne Holmström, kassör – mail: himlabacken.susanne[@]gmail.com


2023-09-05

Överlåtelse av abonnemang.

Vid överlåtelse av abonnemang tex vid en fastighetsförsäljning ska abonnemangs-innehavaren meddela detta till TELE2 på tele nr. 90222.
Tele2 behöver veta att det är abonnemang via Töftedals Fiber och gruppavtal som ska överlåtas. Ny fastighetsägare med namn, telefon nr. och e-mail adress ska också informeras till föreningen via e-mail till Marika på Pineskär.


Information till alla medlemmar ang. problem som uppstått vid övergång till TELE2 – 2023-03-24

Pga allt krångel samband med övergången till TELE2 har styrelsen förhandlat fram en kompensation på 3 avgiftsfria månader.
Gäller from 1 juli och till 1 oktober 2023 ( -777 kr ). I tillägg kommer TELE2 att tillhandahålla de 2 norska kanalerna kostnadsfritt fram till 1 mars 2025. Det betyder en kostnadsreduktion på 58 kr/månad.

TELE2 jobbar nu med att integrera kanalerna i vårt paket och vi hoppas de kommer att finnas “i TV-rutan” snarast.

Det är några service aktiviteter som ska utföras i 2 kvartalet, bla ska medieomvandlaren (boxen som sitter på väggen där fibern går in) bytas. Detta för att TELE2 ska kunna leverera bästa hastigheten och för att TV-bilden inte ska “hacka” eller “frysa”.

Fast telefoni, här har det varit en del överföringsproblem mellan TELIA och TELE2 men nu ska det fungera för de flesta. Ev problem har uppkommit när någon med TELIA- mobilabonnemang ringt in på våra 0534 -nummer. Detta ska upphöra när TELIA “släppt” alla nummer men det går också att felanmäla till TELIA, OBS! Att det är inringaren med TELIA abonnemang som måste fel anmäla att det inte går att komma fram til nr 0534-xxx xx.

Några har fått fel TV-Hub, om man bara har 3-4 kanaler ska det felanmälas till TELE2, tele nr. 90222, så kommer det en ny TV-hub i posten. 
Fakturor från Tele2. Det som inkluderas i gruppavtalet föranleder inte fakturor från TELE2. Startavgift, router, standard TV-hub och bas abonnemang ingår i gruppavtalet. Ni som ev fått felaktiga fakturor ska anmäla detta till TELE2 så att fakturorna krediteras.

Styrelsen.


Informationsmaterial inför byte av kommunikationsoperatör

Porteringsdokument – fullmakt för nummerflytt>

Välkommen till Tele 2>

Information från Västfiber om Tele2 & iTUX >

Bilaga iTUX öppen fiber >


Vill du ha din faktura skickad som E-post?
Maila den e-postadress du vill ska användas för fakturering till: marika@pineskar.se